Aangepast wonen

Mensen met een langdurige handicap kunnen financiële steun krijgen om hun woning naar behoefte aan te passen. Wij willen hiermee gehandicapten de mogelijkheid geven om zo zelfstandig mogelijk te leven in hun eigen woning.

Mensen die de behoefte hebben om hun woning aan te passen, dienen in eerste instantie contact op te nemen met een ergotherapeut via hun huisarts, het ziekenhuis van Sollefteå of het plaatselijke medisch centrum. Deze bestudeert de handicap en kan bijstaan met hulpmiddelen en suggesties voor het aanpassen van de woning om het dagelijkse leven te verlichten.

Publicerad: 2012-07-06

Medborgarservice