Asiel zoeken

Mensen die naar Zweden komen om asiel te zoeken, kunnen dit doen bij de grens of bij de Migratiedienst (Migrationsverket).

Als de asielzoeker recht heeft op bescherming, kent de Migratiedienst zo snel mogelijk een verblijfsvergunning toe. 


Wachten op de beslissing

De Migratiedienst heeft op diverse plaatsen in Zweden opvangcentra opgezet. Mensen die op een beslissing wachten, wonen in appartementen in de opvangcentra. Ze kunnen er ook voor kiezen om bij familie of vrienden te gaan wonen, of een eigen woning te zoeken met behulp van een project genaamd Eget Boende (EBO).


Kinderen die op een beslissing wachten hebben hetzelfde recht op gezondheidszorg en tandheelkundige zorg als andere kinderen in Zweden. Volwassenen betalen een eigen bijdrage.


Bovendien hebben kinderen die op een beslissing wachten het recht om naar school te gaan op dezelfde manier als andere kinderen en jongeren in Zweden.


Volwassenen die in opvangcentra wonen kunnen Zweeds leren terwijl ze wachten. Als ze een werkvergunning hebben, kunnen de mensen werken terwijl ze op een beslissing wachten.


Mensen die mogen blijven

Vluchtelingen mogen in Zweden blijven. Een vluchteling is iemand die bijvoorbeeld het risico loop om in eigen land gedood of gemarteld te worden vanwege zijn/haar politieke overtuiging.


Mensen die behoefte hebben aan bescherming mogen ook blijven. Dit zijn mensen die vrezen om in hun vorige thuisland te worden gevangengezet, gemarteld of op andere wijze gestraft te worden.


Ieder jaar neemt Zweden ongeveer 1900 uitgenodigde vluchtelingen op, zogenaamde Quotum vluchtelingen. Deze krijgen een verblijfsvergunning voordat ze het land binnenkomen. De meeste vluchtelingen die naar Sollefteå komen zijn Quotum vluchtelingen.


Andere personen die mogen blijven zijn:

  • Mensen die getrouwd zijn of samenwonen met iemand in Zweden.
  • Ongetrouwde jongeren van 18 jaar of jonger hebben het recht om naar Zweden te komen om samen te zijn met hun ouders.
  • Mensen die voor een beperkte periode in Zweden gaan werken of studeren.
  • Asielzoekers die in de opvangcentra van de Migratiedienst hebben gewoond, mogen in Zweden blijven als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het arbeidsbureau kan behulpzaam zijn bij het vinden van een gemeente waar deze mensen zich kunnen vestigen.


Mensen die niet mogen blijven

Mensen die geen verblijfsvergunning krijgen dienen Zweden te verlaten. Het personeel van de Migratiedienst regelt het noodzakelijke voor vertrek. Publicerad: 2012-07-06

Medborgarservice