Regering

De Zweedse regering bestuurt het land. In een regering zitten verschillende ministers. Zij werken in de regeringsgebouwen (Regeringskansliet) onder leiding van de minister-president.

Ministeries

Iedere minister in de regering is het hoofd van een ministerie. Er zijn in totaal 11 verschillende ministeries die zich bezighouden met verschillende aspecten van de samenleving. Zo is bijvoorbeeld het ministerie van onderwijs verantwoordelijk voor scholen en opleidingen. Er kunnen meerdere ministers bij hetzelfde ministerie werken, maar slechts één van hen is de baas van het ministerie.


Hoe functioneert de regering

De regering stelt nieuwe wetten voor, zogeheten wetsontwerpen (propositioner). De leden van het parlement stemmen over de voorstellen en zeggen ja of nee tegen het wetsontwerp.


Als de meerderheid van het parlement ja zegt tegen het wetsontwerp, geeft de regering de betreffende autoriteiten de opdracht om er voor te zorgen dat de nieuwe wet in gebruik wordt genomen.


De regering moet zich verantwoorden tegenover het parlement.


In de jaarlijkse begroting laat de regering zien op welke manier ze het geld van de staat willen gebruiken voor scholen, gezondheidszorg, wegen, het leger, der rechterlijke macht, de politie, huisvesting en nog veel meer. De regering legt de begroting voor aan de leden van het parlement, die de begroting wel of niet goedkeuren.


De autoriteiten

Diverse autoriteiten, zoals de Rijkspolitie (Rikspolisstyrelsen), de Nationale Wegenautoriteit (Vägverket) en het Nationaal Agentschap voor Onderwijs (Skolverket) zorgen er voor dat de voorstellen van de regering ook gerealiseerd worden.


Ieder jaar stuurt de regering een brief (regleringsbrev) naar de respectievelijke autoriteiten waarin staat hoe ze het komende jaar te werk moeten gaan en hoeveel geld ze ter beschikking hebben.

Publicerad: 2012-07-06

Medborgarservice