De gemeenteraad

De gemeenteraad heeft de hoogste beslissingsbevoegdheid in een gemeente. Daar zitten de politici die één keer in de vier jaar door het volk worden gekozen. Iedereen is welkom om te komen luisteren tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt onder andere beslissingen over:

  • De doelen en richtlijnen van de gemeente.
  • Het budget van de gemeente.
  • Hoeveel belasting de inwoners van de gemeente moeten betalen.
  • Welke bestuurorganen opgericht moeten worden en hoe het werk onderling verdeeld moet worden.


De gemeenteraad kiest ook:

  • De leden en plaatsvervangers van het college van Burgemeester en Wethouders (kommunstyrelsen), andere organen, comités en delegaties.
  • De accountants die het werk van de gemeente in controleren.


De gemeenteraad van Sollefteå heeft 45 leden en komt normaal gezien 1 keer per maand bijeen. Deze bijeenkomsten zijn open voor publiek en worden ook uitgezonden op de plaatselijke radio en de site van de gemeente.


Publicerad: 2012-07-06

Medborgarservice