Democratie

Zweden kent democratie, wat inhoudt dat alle inwoners betrokken zijn bij de manier waarop het land wordt bestuurd.

Eén keer in de vier jaar gaan de Zweden naar de stembus (zie ook Verkiezingen). Daar kiest de bevolking voor de politieke partij waarvan zij vinden dat die het land, de gemeente en de provincie moet besturen.


De partij die de meeste stemmen krijgt, krijgt de meeste zetels in het Zweedse parlement (riksdagen). Meerdere partijen kunnen samen een regering vormen, als zij de meerderheid van de stemmen hebben.


De leden van het parlement beslissen wie de minister-president mag worden. De minister-president beslist wie de ministers in zijn of haar regering worden.


Wetten die Zweden regeren

Zweden heeft vier grondwetten die bepalen hoe de staat moet functioneren:

  • De grondwet: bepaalt hoe Zweden bestuurd moet worden.
  • De wet op de troonopvolging: bepaalt de troonopvolging in Zweden, dat wil zeggen wie koning of koningin van Zweden mag worden. Dit is de oudste wet van Zweden, en bestaat al sinds 1810.
  • De wet op de persvrijheid: bepaalt de persvrijheid en de toegang tot overheidsdocumenten. Persvrijheid betekent dat iedereen het recht heeft om zijn/haar meningen te publiceren zonder gecensureerd te worden, zolang niemand hierdoor schade ondervindt. Het recht om informatie te publiceren  betekent dat iedereen het recht heeft om anoniem informatie door  te sturen naar onder andere de media en het buitenland, voor zover dit de zekerheid van het land niet in gevaar brengt. Het recht op inzage betekent dat iedereen het recht heeft om overheidsdocumenten te lezen, dat wil zeggen gedrukte of elektronische documenten die de overheid heeft gekregen of geschreven, zolang deze niet zijn geclassificeerd als geheim.
  • De wet op de vrijheid van meningsuiting: bepaalt dat iedereen zich mag uiten op inspeelbare media.. Alle burgers hebben het recht om ongecensureerd hun meningen, gedachtes en gevoelens in te spelen voor bijvoorbeeld radio of televisie (de rechten van de gedrukte pers zijn vastgelegd in de Wet op de persvrijheid).


Uitgezonderd zijn films die vertoond worden aan kinderen onder de 15 jaar.


Publicerad: 2012-07-06

Medborgarservice