Guidade turer Sollefteåforsen

Österåsens Hälsohem

Missa inte visningen på Sollefteå Kraftverk och Centralfisket!

Guidade turer i Sollefteåforsen med start 24/6

 

Måndag och torsdagar kl. 10.00 Kraftverket och Centralfisket


Måndag och torsdag kl. 14.00 Kraftverket


Tisdag, onsdag och fredag, kl. 10.00 och 14.00 Kraftverket

 

Tider och guidningar kan förändras se www.sollefteaforsen.se för senaste information.

 

Kraftverket

Sollefteå kraftverk byggdes under åren 1962 till 1966. Under arbetet med kraftverket flyttades älvens huvudfåra från norra sidan av Hågestaön till den södra. Älven blev bredare och fick ett lugnare lopp. Kraftverket har tre aggregat med en installerad effekt om 62 MW och en normalårsproduktion på 298 GWh. Fallhöjden är 9,2 meter.

 

Centralfisket

Naturen är full av makalösa mysterier. Och storartade sanningar. 
I Ångermanälvens flödande vatten döljer sig en av dem. En årlig, och i dubbel mening hoppfull, förflyttning. Mot strömmen. Mot Sollefteå. Och för nytt liv.
Som en del av naturens ständiga kretslopp återvänder den lekmogna laxen till de vattendrag, där den själv föddes.Publicerad: 2019-06-11

Skribent:

Medborgarservice