Vandringsleder i Sollefteå

vandra i vandringsleden

En av Sollefteås starkaste sidor är närheten till vår vackra natur, och finns det ett bättre sätt att uppleva naturen än att vandra i den?

Hälsans Stig

En härlig slinga i omväxlande miljö med varje kilometer utmarkerad. Börja din

promenad var du vill och räkna själv ihop hur många kilometer

du tillryggalagt. Slingan i Sollefteå är 5 kilometer lång.


Hälsans stig

Nipleden

Upplev Ådalens säregna niplandskap längs Nipleden: Sollefteå-Österåsen-Ed-Sollefteå, på totalt 27km. Välj själv om du vill vandra hela sträckan eller bara delar av den. Du går huvudsakligen längs Ångermanälven på södra och norra sidan. En del partier, speciellt Högmon, Rödskäggsnipan och Mjälan är branta och smala. I direkt anslutning till Nipleden vid Österåsens Hälsohem ligger ett friluftsområde med märkta spår på 3, 5.5 och 7km. Ladda ner karta och beskrivning här.PDF


Finnåleden, Helgumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flottarleden/Finnåleden är en vandringsled som ligger i
Helgum ca 3 mil utanför Sollefteå.

Leden följer den gamla flottarleden som har sin början i Runeåberg på gränsen till Jämtland och ner till Visjön i Helgum. Sträckan är ca 23 km och har både lättvandrade partier samt väldigt kuperad terräng. Det finns många möjligheter till att vandra delsträckor då vägnätet är väl utbyggt i området och möjliggör biltransport till de olikaetapperna.Utefter leden finns skyltning som beskriver de olika historiska byggnationerna och andra sevärdheter. Bänkar finns på strategiska platser och våtområden är spånglagda. Dock är det rekomenderbart att använda sig av stövlar eller vandringskängor.


Publicerad: 2020-06-15

Medborgarservice