Planerade projekt 2020

Årets planerade ombyggnader av vägar,  gång- och cykelvägar samt parker. Listan innehåller de större åtgärder som planerats, samt beläggningsåtgärder i kommunen.

Listan revideras vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

Lasarettsgatan, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V 21

5 veckor

Järpvägen, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V 24

3 veckor

Lärkvägen, Näsåker

Urgrävning och isolering

V 21

2 veckor

Regementsvägen, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V 37

4 veckor

Lekpark, Remsle

Ny lekutrustning

V 33

2 veckor

Bro djupövägen

Broreparation

Skriv tabellbeskrivning här

Beläggningsåtgärder


Lärk- och Trastvägen, Näsåker

Nyläggning V24

Tjädervägen, Sollefteå

Nyläggning V23-24

Toppningar

Beläggningsunderhåll V22-25

GC-väg Fågelvägen - Industrivägen

Nyläggning V23-24

GC-väg Rondellen - Rådomsvägen

Nyläggning V23-24


Publicerad: 2020-02-18

Medborgarservice