Planerade projekt 2019

Årets planerade ombyggnader av vägar,  gång- och cykelvägar samt parker. Listan innehåller de större åtgärder som planerats, samt beläggningsåtgärder i kommunen.

Listan revideras vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

GC-väg Fågel. - industrivägen, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V 23

2 veckor

Järpvägen, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V 32

3 veckor

Lärk- & Trastvägen, Näsåker

Urgrävning och isolering

V 32

4 veckor

Tjädervägen, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V 35

4 veckor

Centrumförnyelse Resecentrum, Sollefteå

JärnvägstrappenStorsvängen etapp 2, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V 20

4 veckor

 


Skriv tabellbeskrivning här

Beläggningsåtgärder


Bryggargatan, Långsele

Nyläggning V21-23

Storsvängen, Sollefteå

Nyläggning i höst

Toppningar

Beläggningsunderhåll V21-23

 

Publicerad: 2019-05-21

Medborgarservice