Planerade projekt 2018

Årets planerade ombyggnader av vägar,  gång- och cykelvägar samt parker. Listan innehåller de större åtgärder som planerats, samt beläggningsåtgärder i kommunen.

Listan revideras vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

Hågestabron, Sollefteå

Ny bro

Vecka 1

Klar Sep.

Hågesta, Sollefteå

Ny överbyggnad & beläggning

Vecka 21

6 veckor

Forumvägen, Junsele

Sättning kantsten

Vecka 21

2 veckor

Strandpromenaden, Sollefteå

Ny gc-väg med belysningBryggargatan, Långsele

Urgrävning och isolering

Vecka 34

7 veckor

Storsvängen etapp 1, Sollefteå

Urgrävning och isolering

Vecka 31

3 veckor

 

Skriv tabellbeskrivning här

Beläggningsåtgärder


Billstavägen, Sollefteå

Nyläggning

Steinkjersvägen, Sollefteå

Nyläggning

Kyrkvägen, Sollefteå

Nyläggning

Forumvägen, Junsele

Nyläggning

Moforsenbron, Resele

Nyläggning broanslutningar

Publicerad: 2018-05-22

Medborgarservice