Gräva och schakta: Tillstånd

Innan du ska gräva i allmän mark inom Sollefteå kommun måste du ansöka om schakttillstånd. Det kan röra sig om nedläggning av fjärrvärme, elkablar eller telekablar.

Du som söker tillstånd för grävning i allmän platsmark har skyldighet att under projekterings- eller planeringsstadiet kontakta kommunen. En dialog ska föras för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i planeringen.


Du som utför arbetet skall följa kommunens regler för grävning i allmän platsmark. Entreprenören ska stå för kostnaderna för åtgärderna.

Publicerad: 2018-06-14

Medborgarservice