Belysning

Här kan du läsa om drift och underhåll av gatubelysningen i Sollefteå kommun. Du får även information om hur du anmäler fel på vägbelysningen.

Underhåll av belysningen

Sollefteå kommun äger övervägande delen av vägbelysningsanläggningarna inom kommunen. Drift och underhåll av gatubelysningen utförs av kommunens entreprenör. Förutom akuta underhållsåtgärder inspekterar de alla lampor, armaturer och stolpar i hela Sollefteå kommun en gång per år. När inspektionen sker kan gatubelysningen vara tänd även under dagtid.

 

Sommarsläckning utförs mellan 15 maj och 31 juli i tätorterna och mellan 1 maj och 15 augusti i övriga delar av kommunen.


Felanmälan

Fel på vägbelysningsnätet anmäls under kontorstid (vardagar kl 7.30-16.00) till Sollefteå kommuns medborgarservice 0620- 68 20 00, via kommunens hemsida eller mobil applikation för felanmälan.

Publicerad: 2019-11-06

Medborgarservice