Belysning

Här kan du läsa om drift och underhåll av gatubelysningen i Sollefteå kommun. Du får även information om hur du anmäler fel på vägbelysningen.

Underhåll av belysningen

Sollefteå kommun äger övervägande delen av vägbelysningsanläggningarna inom kommunen. Drift och underhåll av gatubelysningen utförs av One Nordic AB. De inspekterar alla lampor, armaturer och stolpar i hela Sollefteå kommun en gång per år i mars-september. När inspektionen sker kan gatubelysningen vara tänd även under dagtid.


Sommarsläckning utförs mellan 15 maj och 31 juli i tätorterna och mellan 1 maj och 31 juli i övriga delar av kommunen. På så sätt vill kommunen bidra till att spara på både energi och miljö.


Felanmälan

Fel på vägbelysningsnätet anmäls under kontorstid (vardagar kl 7.30-16.00) till Sollefteå kommuns medborgarservice 0620- 68 20 00.


Åtgärdstider:

  • Vid fel som utgör en fara för liv eller egendom sker en omedelbar åtgärd.
  • Vid fel med omfattande lampbortfall sker åtgärd inom 3 dagar.
  • Vid fel på tre eller fler lampor i följd sker åtgärd inom 14 dagar.
  • Vid fel på enstaka lampor som inte är kritiska ur trafiksäkerhetssynpunkt sker åtgärd inom en månad.

Publicerad: 2017-04-26

Medborgarservice