Gator

I Sollefteå kommun finns cirka 130 kilometer kommunala gator. Av dessa är cirka 22 kilometer gång- och cykelvägar. Kommunen ser till att dessa blir snöröjda, att nya vägar byggs och att gamla vägar underhålls.

Vissa vägar och gator i Sollefteå kommun sköts inte av kommunen utan av staten, dvs Trafikverket, eller av vägföreningar.

Publicerad: 2017-04-26

Medborgarservice