Torg och allmänna platser

I Sollefteå kommun finns torg i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentliga verksamheter. För att få nyttja och driva verksamheter på allmän plats krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som benämns som allmän plats i detaljplan. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnadsställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.

Publicerad: 2016-10-14

Medborgarservice