Samhällsutveckling och planering

Mycket av det som händer i en kommun styrs av olika planer. Dessa styr var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastruktur, framtida energianvändning samt hur naturen ska bevaras och utvecklas. Målet med planeringen är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Kommunen kan inte styra all utveckling själv. Mycket påverkas istället av hur människor vill leva sitt liv, hur näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad och handel utvecklas samt en rad ytterligare faktorer.


Genom en god dialog med medborgare, företagare och verksamheter samt en god omvärldsbevakning har kommunen möjlighet att agera med planer, investeringar och andra åtgärder och på så sätt påverka utvecklingen.

Publicerad: 2016-10-18

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice