Städning av gator och trottoarer

Skötseln av kommunens utemiljöer sköts av Sollefteå kommun i samarbete med entreprenörer. Gator och trottoarer sopas med maskin varje vår när snö och is tinat bort.

I centrala Sollefteå sopas gågatan två gånger under våren på grund av risk för luftföroreningar. I april börjar arbetet sopa upp sand och grus från gatorna om väderleken tillåter. Inom västra området sker sopning en gång per år.


Städning​

Under sommarperioden maj till september städas gågatan i Sollefteå dagligen mellan 7.00 och 9.00.


Publicerad: 2015-10-23

Medborgarservice