Snöröjning och sandning

När snön och halkan kommer är det många mil gator och vägar som behöver snöröjas. Här kan du läsa om hur detta arbete går till i Sollefteå kommun.

Totalt finns det 14 snöröjningsområden i Sollefteå kommun. Av dessa ligger tio i Sollefteå, två i Långsele, ett i Näsåker och ett i Junsele. Ramsele sköts genom en enskild vägförening.


Huvudvägar och gång- och cykelvägar plogas och halkbekämpas först. Snöröjningen påbörjas när snön är ungefär 6 cm djup på större gator och 8 cm djup på bostadsgator. Den kan påbörjas tidigare om trafiksäkerheten så kräver. Normalt påbörjas snöröjningen kl 3.00 på morgonen och avslutas cirka åtta timmar senare.


Trafikverket ansvarar för vinterväghållning med sandning, saltning och plogning på de statliga vägarna i Sollefteå kommun.


Ditt ansvar som fastighetsägare​

Det är viktigt att du snöröjer utrymningsvägarna. Du som fastighetsägare är ansvarig för att snöröja och sanda gångbanor förbi tomten.


Skotta inte ut snö på gatan​

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande, på gator eller gångbanor. Vid utrymmesbrist måste snön köras bort.


Kommunfullmäktiges beslut om åläggande om gångbanerenhållning kan läsas om du klickar på bifogad pdf-länk.


Service till fastighetsägarna​

Avhämtning av sand för halkbekämpning på enskilda fastigheter:

  • Sollefteå - Kommunförrådet, Skärvsta, intill växthuset
  • Långsele - Gamla brandstationen
  • Näsåker - Kommunförrådet, måndag till torsdag mellan 08:00 och 15:00
  • Junsele - Gulins (Gamla vägstationen)
  • Ramsele - Kommunförrådet, måndag till torsdag mellan 08:00 och 15:00


Begränsning gäller i form av ett par hinkar per hushåll.

Publicerad: 2020-02-03

Medborgarservice