Papperskorgar och skräp

Du kan hjälpa till att skapa en så skräpfri och ren miljö som möjligt för alla som bor i Sollefteå kommun. Det finns ungefär 400 papperskorgar runt om i kommunen som töms efter behov. Från och med den 1 juli 2011 kan du få böter om du skräpar ner.

Olika skräpbehållare​

Det ska vara enkelt att slänga skräp och det ska vara nära till papperskorgar. 


Släng ditt skräp i papperskorgen. Om du ställer det utanför kan fåglar lätt få tag i det och skräpa ner.


Det finns ungefär 100 påsstationer för hundlatrin utplacerade i kommunen.


Om du ser att någon papperskorg är trasig, full eller helt saknas i ditt område är du välkommen att kontakta oss.

Publicerad: 2018-02-01

Medborgarservice