Vägarbete slåttervägen

Under vecka 27 kommer vägarbete att pågå på Slåttervägen i Sollefteå kommun.

Då vägen är i dåligt skick kommer asfalten att tas bort efter infarten till villaområdet i Björkvägen. Resterande del kommer att vara grusväg tillsvidare.

Publicerad: 2020-06-17

Skribent:

Medborgarservice