VA-arbete Söderdahlsvägen, Junsele

Måndag den 3 augusti kommer VA-arbete påbörjas på Söderdahlsvägen i Junsele. Arbetet beräknas pågå till 16 oktober.

Vi ber er ha överseende med de eventuella störningar detta kan medföra i form av begränsad framkomlighet och tillfällig avsaknad av vatten.

Publicerad: 2020-07-27

Skribent:

Medborgarservice