VA-arbete - Lärkvägen i Näsåker

Torsdag 9 Maj kommer VA-arbete påbörjas på Lärkvägen i Näsåker. Arbetet beräknas pågå till 21 juni.

Vi ber er ha överseende med de eventuella störningar detta kan medföra i form av begränsad framkomlighet och tillfällig avsaknad av vatten.

Publicerad: 2019-05-09

Skribent:

Medborgarservice