VA-arbete Klövervägen, Sollefteå

Måndag 7 September kommer VA-arbete påbörjas på Klövervägen i Sollefteå. Arbetet beräknas pågå till 30 oktober.

Vi ber er ha överseende med de eventuella störningar detta kan medföra i form av begränsad framkomlighet. Avsaknad av vatten och eventuell missfärgning kan ske vid omkopplings arbete.

Publicerad: 2020-09-02

Skribent:

Medborgarservice