Skrivelse till regeringen angående vägbelysning

Trafikverket har beslutat att släcka ner vägbelysning i en stor del av Sverige utanför storstadsområden, bland annat riksväg 90 genom Sollefteå. Detta i strid med gällande regler.

Reglerna är tydliga att det är Trafikverket som har väghållaransvaret och att området ligger inom detaljplanerat område. Därmed är det Trafikverket som är skyldig att hålla med vägbelysning.


Nu vänder sig Sollefteå kommun till regeringen och begär ett förtydligande om Trafikverket inte är skyldig att följa gällande regler och överenskommelser.


Läs hela skrivelsen till regeringen här.PDF

Publicerad: 2019-09-12

Skribent:

Medborgarservice