Regeringen ger Sollefteå kommun rätt mot Trafikverket

Augusti 2018 meddelade Trafikverket att man beslutat att dra in det allmänna underhållet av väg 692 till Helgums Kyrka. Sollefteå kommun överklagade beslutet genom dåvarande ordförande för fullmäktige Mikael Sjölund.

Trafikverkets förslag fick stöd av Länsstyrelsen som inte hade något emot att vägen dras in från allmänt underhåll. Men Sollefteå kommun överklagade beslutet.

 

I sin överklagan anförde Sollefteå kommun att vägen behövs för det allmänna och att det är felaktigt att en statlig myndighet lägger kostnaden för verksamheten på enskilda.

 

Regeringen har efter en sammantagen bedömning kommit fram till att vägen behövs för de allmänna och att avslå Trafikverkets försök att minska på vägunderhållet på landsbygden.

 

Det innebär att Trafikverket fortsatt ska stå för vägunderhållet av väg 692.

 

Publicerad: 2019-04-11

Skribent:

Medborgarservice