Information om utbyte brobaneplatta Djupövägen, Sollefteå

Sollefteå kommun planerar för utbyte av en brobaneplatta över Hullstabäcken. Bron är belägen vid kommunhuset vid övergången mellan Djupövägen och Orrtorget.

Syftet med projektet är att befintlig brobaneplatta vid broinspektion bedömts vara i dåligt skick och för att säkerheten ska kunna garanteras så väljer Sollefteå kommun att byta ut befintlig konstruktion.

 

Projektet innebär att bron och området närmast bron kommer att spärras av som byggarbetsplats. Större maskiner och lastbilar kommer att trafikera arbetsplatsen via Djupövägen.

 

Bron är avstängd och hänvisning sker därför till annan passage till och från centrum.

Publicerad: 2020-08-10

Skribent:

Medborgarservice