Information gällande belysning i kommunen

Just nu finns det fler släckta gatlysen än normalt. Belysningen kommer att åtgärdas men kommer att ta längre tid än brukligt.

Under hösten och vintern har en rad större arbeten påverkat möjligheten att genomföra normalt underhåll och drift. Det rör sig bland annat om Trafikverkets upprustning av Ådalsbanan och ökat antal skador på gatu- och vägbelysningen än normalt till följd av sommarens åskoväder, kabelfel samt trafikskador. Detta i kombination med att det råder en stor brist på elektriker påverkar möjligheten att snabbt åtgärda fel som uppstår.

 

Ovan på detta har en avslutad upphandling av entreprenör för gatljusunderhållet överklagats till förvaltningsrätten vilket försvårar möjligheten att göra långsiktig planering. Sollefteå kommuns tillfälliga entreprenör utför dessutom åtgärder åt nätägaren vid störningar i kraftnätet, vilket också påverkar felavhjälpningstiden.

 

Det är därför idag svårt att svara på exakt när en belysningspunkt kommer att åtgärdas. Vår förhoppning är att förvaltningsrätten skyndsamt avgör upphandlingen så att en långsiktig planering för underhållet kan göras.

Publicerad: 2019-02-08

Skribent:

Medborgarservice