Höga betyg till Sollefteå kommun

Kommunens tekniska verksamhet får väldigt höga betyg av Sollefteåborna i en nyligen genomförd enkät. Nästan 100 % är nöjda med det kommunala dricksvattnet, 90 % nöjda med sophämtning och 81 % med skötseln av parker.

Vart tredje år genomförs enkäten ”Kritik på teknik” bland 102 av Sveriges kommuner. Enkäten går ut till 1000 invånare med frågor kring vatten & avlopp, avfallshantering och skötsel av parker och lekplatser.


Sveriges fjärde bästa dricksvatten

Enligt enkäten har Sollefteå kommun Sveriges fjärde bästa kommunala vatten. Hela 96% är positivt inställda till kvalitén på dricksvattnet.


Genomgående högt betyg

Kommunen utmärker sig också genom att 90 % är nöjda med hämtningen av hushållsavfall. Hela 83 % uppger också att de är nöjda med kommunens återvinningscentraler. Samtidigt uppger 81 % att de är nöjda med hur parkerna sköts i kommunen och bara 5 % uppger att de är missnöjda.


Förbättringsområden

Det område där medborgarna anser att det största förbättringsområdet finns jämfört med andra kommuner är standarden på gator och vägar. Där uppger 29% i riket att de är nöjda jämfört med 17% i Sollefteå.


De senaste åren har anslagen till det kommunala underhållet av vägnätet ökat och upprustning av ett antal gång- och cykelvägar med dålig standard genomförts. Ambitionen är att detta arbete ska fortsätta de kommande åren.


Åke Gullersbo, Tekniskchef på Sollefteå kommun kommenterar,

- Det är väldigt roligt att se att så många av våra kunder och medborgare är nöjda med det vi gör. Det här sporrar oss att fortsätta utvecklas och bli ännu bättre.

 

- Att vi har bra och fungerande renhållning, vatten och avlopp är helt centrala tjänster för att samhället ska fungera. Att vi kan leverera på en hög nivå är bara möjligt tack vare alla våra engagerade medarbetare och entreprenörer.
Läs rapporten här.PDF

Publicerad: 2019-10-07

Skribent:

Medborgarservice