Belysning Skärvstavägen

Trafikverket röjer skog längs Ådalsbanan genom Sollefteå. I samband med detta berörs en del luftledningar som tillhör Sollefteå Kommuns gatubelysning.

De luftledningar som ligger i området för röjningen, kommer tillfälligt att behöva tas ner längs vissa sträckor på Skärvstavägen. Sträckan kommer då att sakna gatubelysning under tiden som arbetena utförs.


Publicerad: 2019-01-28

Skribent:

Medborgarservice