Väginventering Ramsele

Just nu pågår en utredning om framtiden för vägnätet i Ramsele och huruvida kommunen ska ta över väghållaransvaret för området.

Som ett led i arbetet kommer vägarna att inventeras med start 16/8. Inventeringen ska ge svar på vilka skador som finns på vägnätet.

Företaget Sweco är anlitad för uppdraget. Inventeringen beräknas ta två dagar att slutföra.

Publicerad: 2018-08-16

Skribent:

Medborgarservice