Vägarbete - Storsvängen i Sollefteå

Från och med måndag 15 oktober kommer vägarbete att
genomföras på Storsvängen i Sollefteå. Arbetet beräknas pågå till 23 november.

På Storsvängen från Långgatan till 10 meter söder Ängsvägen får fordon inte föras från och med klockan 07.00 den 15/10 till klockan 16 den 25/11.Publicerad: 2018-10-10

Skribent:

Medborgarservice