VA-arbeten i Näsåker

Just nu genomförs större VA-arbeten på Lärkvägen, Trastvägen och Gökvägeni i Näsåker.

Arbetet innebär störningar och avstängningar av vägar eftersom såväl serviser in till fastigheterna som huvudledningar i gatorna ska renoveras. Nya dagvattenledningar byggs efter Gökvägen och ner förbi skolan.


Arbetet beräknas slutföras under 2018.


Enligt planeringen ska gatorna på Lärkvägen och Trastvägen byggas om under 2019, men först måste alla ledningar och serviser.


Publicerad: 2018-09-21

Skribent:

Medborgarservice