Trafikverkets agerande ett hot mot mindre kommuner och tätorter

Trafikverket har meddelat Sollefteå kommun att man avser att avveckla vägbelysningen genom en stor del av riksväg 90 i Sollefteå mot gällande bestämmelser och regler.

Reglerna är tydliga att det är Trafikverket som har väghållaransvaret och att området ligger inom detaljplanerat område. Därmed är det Trafikverket som är skyldig att hålla med vägbelysning. Nu försöker myndigheten att komma undan sitt ansvar och bryta mot de överenskommelser som finns.

 

Sollefteå kommun är mycket kritiska till myndighetens agerande och förutsätter att myndigheten följer det bestämmelser och överenskommelser som finns och återställer vägbelysningen snarast.

 

Åsa Sjödén, kommunstyrelsens ordförande kommenterar

- Trafikverkets agerande är under all kritik. Att på eget bevåg klassa om en tätort till landsbygd bara för att kunna släcka ner vägbelysning är beklämmande. Om Trafikverket lyckas skapas ett prejudikat där det är fritt fram för myndigheten att på eget bevåg frångå gällande bestämmelser och släcka ner utanför storstadsområden.

 

-Trafikverket har uttalat att man vill ta ett större ansvar för drift och underhåll av belysning längs med statliga vägar. Riksväg 90 är en statligväg och om detta är ett sätt att ta ansvar så går Sverige en mörk framtid till mötes.

 

Just nu pågår ett pilotprojekt mellan Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande översyn av kommunal belysning längs statligväg. Där kommuner ska ta ett större ansvar för belysningen på landsvägar.

 

- Vi förutsätter att detta är ett missförstånd och att Trafikverket kommer att hålla sig till gällande bestämmelser. Annars kommer vi att kräva att SKL avbryter pilotprojektet och att inga överenskommelser tecknas med Trafikverket då det idag inte är säkerställt att myndigheten kan hålla sig till bestämmelser och avtal.

Publicerad: 2018-11-27

Skribent:

Medborgarservice