Stor satsning på vägar i Sollefteå

Under 2017 genomförs den största satsningen på vägar i kommunen sedan början av 1980-talet.

Solllefteå kommun har fördublat budgeten till 4 miljoner kronor vad gäller så kallade toppningar på befintliga asfalterade vägar. Dessutom investeras ytterligare 2 miljoner kronor på beläggningar. Totalt kommer asfalteringar för över 6 miljoner kronor att ske.

 

En omfattande inventering och statusbedömning som gjordes 2014 visade att kommunen behöver satsa mer än tidigare på beläggningar. Fullmäktige satsade då extra resurser under 2017 och 2018 på vägarna i kommunen.

 

Kommunen tekniska enhet har ansvaret för 110 kilometer väg inom orterna Sollefteå, Långsele, Näsåker och Junsele. Från och med 2018 kommer kommunen även att vara väghållare för delar av vägarna inom Hågestaområdet. Det pågår även en utredning om att kommunen ska bli väghållare i Ramsele.

 

Totalt kommer över 4500 ton asfalt att läggas under 2017.

 

Årets arbeten kommer att ske under veckorna 21-25 och berör följande vägar,

 

Hagavägen, Ramsele

Nipvägen, Näsåker

Ängsvägen, Näsåker

Kungsgatan, Sollefteå

Långgatan, Sollefteå

Dalvägen/Långgatan, Sollefteå

Gärdesgatan, Sollefteå

Skärvstavägen, Sollefteå

Dalvägen/Långgatan, Sollefteå

Kronvägen, Sollefteå

Söderleden, Sollefteå

Storgatan, Sollefteå

GC Söderleden, Sollefteå

GC Dalvägen, Sollefteå

Rödsta, Sollefteå

Publicerad: 2017-05-21

Skribent:

Medborgarservice