Sollefteå Stadsnät satsar på fler bredbandsprojekt

 IP-Only har meddelat att de inte kommer att genomföra ett antal planerade bredbandsprojekt i Sollefteå kommun. Därför har Sollefteå Stadsnät beslutat att bygga de delar av projekten som är genomförbara. En förfrågan till berörda fastighetsägare skickas ut under veckan.

 - Efter IP-Onlys besked förra veckan har vi agerat snabbt för att kunna erbjuda så många fastighetsägare som möjligt bredbandsanslutning i de berörda områdena, säger Mikael Näsström, chef för Sollefteå Stadsnät.

 

Aktuella bredbandsprojekt för Sollefteå Stadsnät är:

 

1. Längs väg 331 mellan Östergraninge och Viksmon samt väg 331 mellan Helgum och Ramsele (norra sidan av Helgumssjön).

 

2. Från Näsåker mot Lidgatu, Norrtannflo och Mo, från Näsåker mot Norrmoflo via Åsmon och från Näsåker mot Holafors och Betåsen. Dessutom från Junsele mot Tågsjöberg och Lillterrsjö vidare mot Meåfors, Nässjö, Ramselevallen och Terrsjö.

 

3. Mellan Sollefteå och Långsele via Granvåg, Trolldalen i Ön, Österås och Flo. Från Sollefteå norrut längs riksväg 90 från Berg via Fannbyn, Björkäng till Skarped och Edsmon.

Under veckan kommer Sollefteå Stadsnät att via brev informera de cirka 1 500 fastighetsägare som är berörda angående Sollefteå Stadsnäts planer för de tre

aktuella områdena.

 

- Har man sin fastighet inom något av dessa områden ska man snarast anmäla sitt intresse via Sollefteå Stadsnäts hemsida, säger Mikael Näsström.


Besök: http://www.sollefteastadsnat.se/pages/Kampanj

 

För att kunna delfinansiera bredbandsanslutning på landsbygd krävs stöd till bredbandsutbyggnad från EU:s Landsbygdsprogram via Jordbruksverket.

 

- Men det brådskar. Det här är sista ansökningsomgången och kompletterat underlag måste vara inlämnat till Jordbruksverket senast i oktober. Därför måste intresserade fastighetsägare anmäla sitt intresse till Sollefteå Stadsnät senast fredag den 12 oktober, säger Mikael Näsström.

Anslutningskostnad för fastighetsägarna i de tre aktuella projekten bedöms bli mellan 14 900 och 16 900 kronor beroende på område. Kostnader för eventuell kompletterande grävning kan tillkomma för fastighetsägaren.

 

Fakta Sollefteå Stadsnät: Sollefteå kommun har sedan början på 2000-talet arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten till fasta och mobila telekommunikations- tjänster. Kommunen är stor till ytan, vilket innebär att det är tids- och kostnadskrävande att etablera en heltäckande IT-infrastruktur. Kommunens strategi för att nå målet är att genom en egen kommunal verksamhet - Sollefteå Stadsnät - bygga, äga och driva ett öppet konkurrensneutralt fibernät. Sollefteå stadsnät drivs utifrån tre ledord: Närhet, Valfrihet & Kvalitet.

Publicerad: 2018-10-02

Skribent:

Medborgarservice