Arbete längs Ådalsbanan inom Sollefteå kommun

I december 2018 börjar Trafikverket med besiktning och avverkning av träd som utgör risk för järnvägen längs Ådalsbanan inom Sollefteå kommun. Arbetet sker dagtid måndag till fredag och beräknas pågå perioden december 2018-februari 2019. 

 

Vid röjningsarbetet kan det uppstå buller från maskinerna. Vi hoppas ni har överseende med detta.

 

Genom att Trafikverket trädsäkrar området närmast spåret kan störningarna på tågtrafiken reduceras väsentligt

Träden intill spåret kommer att avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska falla på spåranläggningen och förorsaka skador eller störningar.

 

Röjning av järnväg minska tågförseningar

Träd som faller över järnvägen skapar varje år stora störningar i tågtrafiken. Det skapar även kostsamma skador. Tågförseningar påverkar både resenärer som godstransportörer.

 

En stor del av Sveriges industri och resenärer är dagligen beroende av järnvägen för säkra och miljö-vänliga transporter.

  

Arbetet utförs av Ansjö Skog & Markkonsult AB.

 

Mer information:

Trafikverket Magnus Nyström

Avverkningsledare

Telefon: 070-512 09 59

 

Trädsäkringsentreprenör

Platschef :Sven Kisch

Trädbesiktare Ansjö Skog & Markkonsult AB

Telefon: 070- 75 99 068

Publicerad: 2018-11-21

Skribent:

Medborgarservice