Ändrad sträcka för bussar

Billstavägen i Sollefteå, mellan Ängsvägen och Långgatan stängs för gatuarbeten från den 11 maj kl. 10:00 och arbetet beräknas pågå till 31 oktober.

Busstrafik kör under avstängningen via Ängsvägen – Trästavägen till Långgatan.
Hållplats Billstavägen trafikeras inte under avstängningen, resande hänvisas till hållplats Ängsvägen/Billstavägen och hållplats Långgatan.

Publicerad: 2017-05-09

Skribent:

Medborgarservice