Allmän trafikplikt en framgång

Trafikverket beslutar att sträckan Höga Kusten flygplats – Arlanda kommer att omfattas av allmän trafikplikt från oktober 2019 till oktober 2023.

 

Det innebär att Flygplatsen får statligt stöd under perioden. Trafikverket slår fast att ett minimiutbud av trafik måste upprätthållas eftersom det ses som viktigt för tillgängligheten. Om ingen åtar sig att köra trafiken på kommersiellt basis kan trafiken upphandlas.

Beslutet är en framgång för Sollefteå och Kramfors kommun som arbetat hårt och länge för det här beslutet.


Åsa Sjödén ordförande för kommunstyrelsen i Sollefteå kommenterar,


- Vi har länge arbetat för detta beslut eftersom vi vet att flyget är väldigt viktig för vårt näringsliv. Förhoppningsvis ger beslutet en ökad säkerhet och gör det möjligt att bättre planera verksamheten.

 

- Den senaste tiden har vi fått en rad positiva besked och det är glädjande att staten tar ett ökat ansvar för infrastrukturen och näringslivsutvecklingen i hela Sverige. Fungerande kommunikationer är viktigt för att hålla ihop landet.

 

Tidigare har Trafikverket föreslagit en satsning på Ådalsbanan på 450-550 miljoner kronor under perioden 2018-2029.

Publicerad: 2017-10-11

Skribent:

Medborgarservice