500 miljoner kronor till upprustning av Ådalsbanan

Den 4/6 beslutade regeringen om en ny nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. I beslutet finns bland annat en satsning på närmare 500 miljoner kronor på Ådalsbanan och sträckan Västraspby-Långsele.

Satsningen kommer efter att Sollefteå kommun krävt en så kallad särskild åtgärdsvalstudie för sträckan.

När Trafikverket år 2014 lämnade förslag till nationella plan för transportsystemet var Ådalsbanan inte med samtidigt som investeringsbehoven på sträckan ökade. Under 2015 kom varningstecken på att sträckan var nedläggningshotat.


Då krävde Sollefteå kommun att en särskild utredning av sträckan, en så kallad åtgärdsvalstudie skulle genomföras och att medel skulle öronmärkas för upprustning av Ådalsbanan.


Under 2015 valde Trafikverket att utreda sträckan tillsammans med bland annat Sollefteå kommun. Utredningen visade att sträckan är viktig för näringslivet, transportssystemet och är samhällsekonomiskt lönsam.


År 2017 fanns sträckan med i Trafikverkets förslag för nationell transportplan 2018-2029 och ca 500 miljoner kronor avsatta för sträckan Västraspby-Långsele.

Publicerad: 2018-06-07

Skribent:

Medborgarservice