14 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad

Kommunstyrelsen har beslutat att investera 14 miljoner kronor för att genomföra fiberutbyggnad till 485 hushåll på landsbygden.

I Sollefteå kommun har mycket av fibernätet byggts av kommunen genom Sollefteå stadsnät. Utbyggnaden har kunnat ske tack vare medfinansiering från staten. Även den aktuella utbyggnaden som rör en sträcka mellan Undrom och Lökom skulle ha finansierats med statliga medel.

 

På grund av förseningar i handläggningen har det rått stor osäkerhet om den aktuella sträckan kan byggas ut. Det här beslutet innebär att Sollefteå kommun kan gå in och finansiera investeringen om inget besked kommer om medfinansiering från staten.

 

John Åberg, vice ordförande för kommunstyrelsen

 

- Tillgången till bredband är en ödesfråga för landsbygden och vi kan inte låta 485 hushåll gå miste om chansen till att få fiber. Vi ska hålla det vi lovar och dessa hushåll ska få chansen att få bredband.

Publicerad: 2017-12-07

Skribent:

Medborgarservice