Bredband och IT

Statens målsättning är att 90 % av befolkningen bör ha tillgång till bredbandstjänster om minst 100 Mbit år 2020. Denna målsättning gäller även Sollefteå kommun.

Sollefteå kommun har sedan början på 2000-talet arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten till fasta och mobila telekommunikationstjänster. Kommunen är stor till ytan, vilket innebär att det är tids- och kostnadskrävande att etablera en heltäckande IT-infrastruktur. Strategin för att uppnå målet är att genom den egna kommunala verksamheten bygga, äga och driva ett öppet konkurrensneutralt fibernät.


I kommunens bredbandsnät ges möjlighet för olika leverantörer att leverera sina tjänster på likvärdiga tekniska och ekonomiska villkor.


Den kommunala bredbandsverksamheten drivs i bolagsform av Sollefteå stadsnät. Mer information om dem hittar du på deras webbplats.

Publicerad: 2018-08-08

Medborgarservice