Planerade projekt 2022

I översikten finns årets ombyggnader av vägar, gång- och cykelvägar samt parker. I den övre delen finns investeringsobjekt och på nedre delen beläggningsåtgärder.

Tiderna kan komma att revideras vid eventuella förändringar/ akuta åtgärder.

Ombyggnadsprojekt

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Start

Infart Hågestaområdet Sollefteå

Breddning vid korsning samt bussficka.

V. 19

Wallindervägen Långsele

Urgrävning och isolering

V. 19

Bro över Faxälven Ramsele

Broreparation

V. 20

Kanalgatan Sollefteå

Stödmur

V. 21

Exploatering Prästbordet 1:66

Urgrävning och isolering gata


Linjevägen Sollefteå

Urgrävning och isolering

V. 22

Gärdesgatan/Prästgårdsvägen

Sollefteå

Urgrävning och isolering

V. 32

Gata Helgums skola

Urgrävning och isolering

V. 32

Mur Strömsborg Sollefteå

Stödmur

V. 35

Gc-väg Långgatan-Slåttervägen Sollefteå

Urgrävning och isolering

V. 36Beläggningsåtgärder 2022

Skriv tabellbeskrivning här

Plats

Åtgärd

Toppningar

Beläggningsunderhåll

Klövervägen Sollefteå

Nyläggning

Strömvägen Långsele

Nyläggning

Herrgårdsvägen Långsele

Nyläggning

Söderdalsvägen Junsele

Nyläggning

Väg till Hallstaberget Sollefteå

Infräsning makadam

Högenvägen / Myrvägen Näsåker

Infräsning makadam

Hagavägen Ramsele

Infräsning makadam

Bergsvägen Ramsele

Infräsning makadam


Kontakt