Planerade projekt 2021

Årets planerade ombyggnader av vägar, gång- och cykelvägar samt parker. Listan innehåller de större åtgärder som planerats, samt beläggningsåtgärder i kommunen.

Listan revideras vid eventuella förändringar i tidsplaneringen.

Planerade projekt

Plats

Åtgärd

Start

Beräknas pågå

Söderdahlsvägen, Junsele

Urgrävning och isolering

V. 18

5 veckor

Bro Djupövägen, Sollefteå

Broreperation

V. 19

7 veckor

Industrivägen, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V. 20

2 veckor

Strömvägen, Långsele

Urgrävning och isolering

V. 22

2 veckor

Herrgårdsvägen, Långsele

Urgrävning och isolering

V. 24

3 veckor

Klövervägen, Sollefteå

Urgrävning och isolering

V. 33

2 veckor

Hågesta Korsning Ica o. badhuset Sollefteå

Breddning urgrävning

V. 35

2 veckor

Kanalgatan, Sollefteå

Stödmur

V. 37

4 veckor


Beläggningsåtgärd

Plats

Åtgärd


Toppningar

Beläggningsunderhåll


Järpvägen, Sollefteå

Nyläggning


Regementsvägen, Sollefteå

Nyläggning


GC-väg Fågelvägen - Industrivägen

Nyläggning


Planområde - Kläppvägen, Näsåker

Nyläggning


Industrivägen, Sollefteå

Infräsning makadam


Djupövägen, Sollefteå

Infräsning makadam


Kontakt