30 april 2021 till 20 maj 2021 kl. 00.00-00.00

Ramsele kyrkbygds vägförening

Medlemmarna i Ramsele kyrkbygds vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdag den 20 maj kl. 18:00.

Med anledning av det rådande smittspridningsläget kommer föreningsstämman genomföras digitalt. Den som önskar delta digitalt ska anmäla detta till Anna Törner senast den 17 maj på anna.torner@solleftea.se.

Ärenden enligt stadgarna samt nytt avtal med Sollefteå kommun avseende övertagande av det fulla förvaltningsansvaret samt nödvändiga stadgeändringar och redovisning av skifteshandling.
Handlingarna finns tillgängliga från 6 maj på Medborgarkontoret Ramsele och på Sollefteå kommuns hemsida.

Välkommen
Styrelsen