Utbildning & barnomsorg

Klicka på en fråga för att läsa svaret:

 • Mitt barn tar mediciner. Finns det någon personal som kan ta hand om medicinen?
  Medicinering av barn och elever ombesörjs av personalen endast för livsuppehållande mediciner (till exempel vid astma och diabetes).
 • När är det studiedagar?
  Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten har rätt att stänga totalt fyra dagar per läsår för studiedagar och planering. Information om stängningen meddelas minst en månad i förväg. Kommunen erbjuder alternativ verksamhet till barn och elever vars föräldrar inte själva kan ordna omsorg.
 • När är förskolan öppen?
  Normala öppettider för verksamheten är 06.30-17.30. Om barnets vistelsetid omfattar tid utöver den normala öppettiden, gör rektor en individuell bedömning av hur förskoleverksamheten ska anordnas.
 • Vad händer om vi ska flytta?
  Meddela när barn/elevers eller vårdnadshavares personuppgifter som till exempel adress eller telefonnummer ändras. Blankett för ändring av personuppgifter hittar du här.
 • Är förskolan eller fritids öppet under sommaren?
  Förskolor och fritidshem (eller vissa avdelningar) kan komma att ha begränsade öppettider under semesterperioder. Barn och elever som finns i verksamheten erbjuds då annan placering.
 • Är mitt barn försäkrat?
  Alla barn och ungdomar till och med 18 år är olycksfallförsäkrade i Sollefteå kommun. Läs mer under försäkringar.

Publicerad: 2012-11-12

  Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice