Våldsbejakande extremism

Vad är våldsbejakande extremism?

En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarlig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019).

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige:

  • Den våldsbejakande högerextrema miljön,
  • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
  • Den våldsbejakande islamistiska miljön.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism i samhället är en viktig del i att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i kommunen. För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika kommunala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Arbetet sker bland annat genom förebyggande arbete, kunskapsspridning och ett aktivt lägesbildsarbete men också med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.


Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism

I Sollefteå kommun arbetar vi med att förebygga våldsbejakande extremism. Folkhälsosamordnare Mia Brodin har utsetts av kommunen för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. En handlingsplan mot våldsbejakande extremism finns sedan 2017 i kommunen.


Lokal samordnare
Den lokala samordnaren utgör kommunens kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör våldsbejakande extremism. Samordnaren agerar även många gånger som en lots dit både externa och interna aktörer kan höra av sig för att komma i kontakt med rätt verksamhet i kommunen.

Kontakt: mia.brodin@solleftea.se, 0620-68 23 32

Socialtjänsten: Socialtjänsten nås genom kommunens växel, 0620-68 20 00


Nationell stödtelefon

Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?

Nu kan du ringa 020- 100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse.


Stödtelefonen drivs av Röda Korset och har öppet vardagar mellan 09:00 – 15:00.


Resten av tiden kan du lämna ett meddelande så blir du uppringd av stödtelefonens personal.

Personalen på stödnummret talar svenska, engelska, arabiska och kurdiska.


Publicerad: 2020-05-14

Medborgarservice