Elavbrott

Elavbrott inträffar ibland pga planerade orsaker och naturens eller människors påverkan.

Vi är idag helt beroende av el i de flesta samhällsfunktioner och privata hem. För att klara ett längre strömavbrott behövs förberedelser.

Elavbrott ger olika konsekvenser beroende på årstid och utetemperatur. Mörker och problem med matlagning samt störningar i vattenförsörjningen är några konsekvenser. Långvariga elavbrott vintertid kan medföra utkylning av fastigheter och följdproblem pga frusna vattenledningar etc. Det kan också bli störningar/avbrott i mobil telefoni, stängningar av affärer, mackar och banker etc.

 

Har du förberett dig med kunskap och utrustning kan du minska och fördröja problem. Följ råden på Din egen krisberedskap.öppnas i nytt fönster

 

I Sollefteå kommun ägs alla elledningar av ett elbolag, Eon. Vid omfattande och långvariga elavbrott sker samverkan mellan kommunen/länsstyrelsen och elbolagen för att samordna information och insatser.

Störningsinformation finns att läsa hos Eon.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

Publicerad: 2018-07-17

Medborgarservice