Krisberedskapsveckan 2018

Frivilligorganisationer informerade om krisberedskap 2 juni 2018

Under Krisberedskapsveckan 28/6-3/6 fick medborgarna ta del av krisinformation på olika platser i kommunen av kommunens beredskapssamordnare samt frivilligorganisationer som är aktiva i kommunen.

Den 31/5 genomförde Säkerhetssamordnaren information om samhällets och den enskildes ansvar för krisberedskapen i Sverige vid Vuxenstudiecentrum Reveljen. Den 2/6 spred Frivilligorganisationerna som är aktiva i kommunen information om krisberedskap och hur man som enskild kan engagera sig för samhällets säkerhet. Många tog tillfället i akt att informera sig och ställa frågor som dykt upp efter utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" tidigare under veckan.

 

Har du frågor om krisberedskap eller om engagemang för samhällets säkerhet så kan du kontakta nedanstående:

Medborgarkontoren i Sollefteå, Näsåker, Junsele, Ramsele:

0620-68 20 00, kommun@solleftea.se

 

Nils-Olov Nilsson, Säkerhets- och krisberedskapssamordnare:

070-270 96 67, nils-olov.nilsson@solleftea.se

 

Nils Berglund, Frivilliga Radioorganisationen:

070-335 46 01, nils.berglund@telia.com

 

Jeanette Lidén, Civilförsvarsförbundet/Frivilliga resursgruppen:

070-561 50 73, jeanette.liden@gmail.com

 

Stina Näslund, Försvarsutbildarna:

070-578 40 42, stina.naslund@abf.se

 

Carina Jonsson, Nipdalarnas Röda kors krets:

073-037 27 06, carina_mjonsson@hotmail.com

 

Kerstin Svensson, Röda korset Sollefteå:

070-256 16 03, kersve.062014497@telia.com  

 

Publicerad: 2018-06-07

Medborgarservice