Din egen krisberedskap - Förbered dig på det oväntade

De flesta av oss lever ett bekvämt liv där tillgång till värme och elektricitet, friskt dricksvatten i kranen, mat i affären och fungerande transporter tas för given. Det allt större beroendet av teknik och infrastruktur gör oss samtidigt mer sårbara för olika störningar.

Här hittar du information och tips till dig om hur du klarar en kris

Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar som självklart ska upphöra att fungera – lampor, datorer, kylskåp, toaletter, uppvärmning, vattenförsörjning och bankomater.

 

Eget ansvar - andras ansvar

Samhället och olika verksamhetsutövare har ett stort ansvar för att både förebygga och hantera kriser. Du som medborgare har också ett personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet.

 

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt av hur individens förmåga ser ut.


Tid att planera

När en kris inträffar behövs samhällets resurser i första hand för att avhjälpa krisen och hjälpa svaga och extra utsatta människor såsom barn, äldre och sjuka.

 

Är du frisk och stark måste du så långt det är möljigt själv se till att du klarar dina grundläggande behov av till exempel vatten, värme och mat.


Klarar du dig i tre dygn?

Planera för minst 72 timmar i ditt hem!

Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta veckor, ja månader innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer per automatik efter tre dygn, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut.


Det kan bli besvärligt att ordna mat och vatten och att få nyheter om vad som

händer. Har du några extra konserver och andra livsmedel som tål rumstemperatur, en dunk att hämta vatten i, lite kontanter, extra mediciner och kanske en batteriradio så kan det underlätta tillvaron för dig och andra.

Publicerad: 2018-03-02

Medborgarservice