Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete polisbil

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en stödfunktion för brottsförebyggande verksamhet i Sollefteå kommun.

Rådet ska:


 • skapa opinion för ”allas vårt ansvar” för en trygg och säker kommun
 • fokusera arbetet mot barn och ungdomar
 • förmedla information och ansvara för samordning av olika åtgärder
 • inventera problem och resurser samt följa upp och utvärdera åtgärder som vidtagits
 • arrangera särskilda temadagar för att sprida kunskap i brottsförebyggande frågor


  BRÅ består av representanter för brottsofferjouren, polisen, landstinget och kommunen.

  Publicerad: 2013-06-26

  Medborgarservice