Hemsjukvård

 

Vad är hemsjukvård?

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan handla om hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan ​omvårdnad. Det kan också handla om bedömning och behandling av din funktions- och aktivitetsförmåga.


Hemsjukvårdsinsatser kan utföras av distriktssköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och också av hemtjänstens omvårdnadspersonal.


Vem kan få hemsjukvård?

Det kan varje kommunmedborgare få oavsett ålder, sjukdom eller diagnos, som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta sig till sin hälsocentral för återkommande sjukvårdsinsatser under en längre eller kortare tid. Hemsjukvård utförs dygnet runt, vardag som helgdag.


Hur får jag hemsjukvård?

 Du vänder dig i första hand till din hälsocentral vid sjukdom eller ohälsa.

Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård. Det kan också vara en läkare på sjukhuset, som i vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse anmäler ditt behov av hemsjukvård.


När en sådan anmälan kommit in kommer distriktssköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut att kontakta dig för att planera insatserna utifrån det beslut du fått. Om du upplever att du har behov av hemsjukvård ska du alltså kontakta din läkare.

Publicerad: 2018-12-12

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice